Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN V&VN

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die via deze website worden verzameld.

Indien u zich aanmeldt geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

V&VN
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
KVK: 30217476

Verwerker van de persoonsgegevens is:

MEDonline International B.V.
De Corridor 14L,
3621 ZB, Breukelen
KVK: 54122171

Deze website is in opdracht van de V&VN Diabeteszorg ontwikkeld door MEDonline. Voor de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de V&VN verwijzen wij u graag door naar www.venvn.nl.

1. Welke gegevens verwerkt deze website en voor welk doel

1.1. In het kader van het invullen van uw registratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

    1. Gebruikersnaam en wachtwoord (gehasht)
    2. BIG-nummer

1.2. Deze website verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

    1. Gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt om uw inlog te verifiëren.
    2. Uw BIG-nummer wordt gebruikt om door u behaalde accreditatiepunten door te geven aan GAIA/PE-Online.
    3. Uw BIG-nummer wordt gedeeld met de V&VN om uw lidmaatschap te controleren

2. DOC-Access

DOC-Access is een product van MEDonline. Uw registratie verloopt via DOC-Access. Met uw registratie maakt u een DOC-Access webpaspoort aan, welke u toegang geeft tot aan DOC-Access gekoppelde websites. Voor het privacy beleid van DOC-access verwijzen wij u graag door naar www.doc-access.nl.

3. Bewaartermijnen

MEDonline verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap bij DOC-access tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MEDonline passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor informatie rondom deze maatregelen kunt u contact opnemen met privacy@medonline.nl.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan MEDonline gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1. Via de helpdesk, helpdesk@medonline.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MEDonline zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de helpdesk.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop MEDonline persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen MEDonline, deze is te bereiken via privacy@medonline.nl

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de privacy manager, privacy@medonline.nl

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van technische cookies en cookies voor website analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden geplaatst.

6.1. Technische cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

6.2. Cookies voor website analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt

6.3.Browser-instellingen
U kunt uw internet-browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren.

Algemene voorwaarden MEDonline

Voor de algemene voorwaarden van MEDonline verwijzen wij u graag door naar www.medonline.nl/algemenevoorwaarden.

7. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

 

 

© Copyright 2021, V&VN